گزارش به روزرسانی شماره 82 نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1397/04/14

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و دو یا 82 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصورت رایگان

گزارش به روزرسانی شماره 82 نرم افزار خیریه سرو

گزارش به روزرسانی شماره 82 نرم افزار خیریه سرو
نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و دو یا 82 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.
اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 82 نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو عبارتند از:
* قابلیت ساخت سایت رایگان در منوی اینترنت
* پنل مدیریت سایت جهت مدیریت سایت
* حفظ موقعیت بانک و صندوق با بیشترین کاربرد در قسمت تایید امورمالی
* تغییرات در قسمت تاج گل
* افزودن گزینه معرفی عناوین درآمدهای بانکی در قسمت اطلاعات اولیه
* افزودن گزینه معرفی عناوین هزینه های بانکی در قسمت اطلاعات اولیه
* افزودن گزینه معرفی کمک های غیرنقدی در قسمت اطلاعات اولیه
* جلوگیری از حذف هزینه هایی که در آنها ثبت شده است در فرم عناوین هزینه
* هزینه های کمک نقدی بانکی تصحیح شود و دکمه بعلاوه درست شود
* نمایش کدخودکار در قسمت معرفی کمک پرداختی
* رفع اشکال در قسمت افزودن عناوین هزینه
* رفع اشکال در قسمت افزودن عناوین درآمد
* نمایش تنها لیست درآمدهای نقدی در قسمت معرفی درآمدهای نقدی
* و غیره