گزارش به روزرسانی شماره 74 نرم افزار مشاور املاک سرو

خلاصه
1397/04/14

نرم افزارمشاور املاک سرو به نسخه هفتاد و چهار یا 74 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار املاک سرو را بصورت رایگان دریافت

گزارش به روزرسانی شماره 74 نرم افزار مشاور املاک سرو

گزارش به روزرسانی شماره 74 نرم افزار مشاور املاک سرو
نرم افزارمشاور املاک سرو
به نسخه هفتاد و چهار یا 74 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار املاک سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.
اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 74 نرم افزار مشاور املاک سرو عبارتند از:
افزودن قسمت محدوده، منطقه در قسمت جستجو سریع
قسمت سررسید کردن باید جالب تر شود
در قسمت خلاصه اطلاعات باید با اسکرول راحت در یک صفحه بتوان خلاصه را مشاهده کرد