مفهوم خطاها و هشدارهای به روزرسانی نرم افزارهای سرو

خلاصه
1397/02/23

چنانچه می خواهید نرم افزار سرو خود را به روزرسانی کنید و با یک خطا مواجه می شوید ممکن است علت های زیر را داشته باشد.

مفهوم خطاها و هشدارهای به روزرسانی نرم افزارهای سرو

مفهوم خطاها و هشدارهای به روزرسانی نرم افزارهای سرو
چنانچه می خواهید نرم افزار سرو خود را به روزرسانی کنید و با یک خطا مواجه می شوید ممکن است علت های زیر را داشته باشد.
خطای شماره 11:
این خطا مربوط به زمانی است که سریال شما اشتباه در نرم افزار وارد شده باشد، برای رفع این مشکل از منوی «تنظیمات» گزینه «تنظیمات یا مدیریت نرم افزار» را کلیک نمایید. سپس در سربرگ «عمومی» پایین در قسمت سریال، سریال روی جلد cd یا سریالی که هنگام دانلود برای شما ارسال شده را وارد نمایید.
نکته: سریالی که در این قسمت وارد می کنید، باید 16 حرف باشد، با حروف کوچک و بدون خط تیره باشد.
خطای شماره 12:
این خطا مربوط به زمانی است که سریال برنامه را یا وارد نکرده اید یا اشتباه وارد نموده اید، برای رفع این مشکل از منوی «تنظیمات» گزینه «تنظیمات یا مدیریت نرم افزار» را کلیک نمایید. سپس در سربرگ «عمومی» پایین در قسمت سریال، سریال روی جلد cd یا سریالی که هنگام دانلود برای شما ارسال شده را وارد نمایید.
خطای شماره 13:
این خطا مربوط به زمانی است که یک سریال اشتباهی در نرم افزار وارد شده است، برای رفع این مشکل از منوی «تنظیمات» گزینه «تنظیمات یا مدیریت نرم افزار» را کلیک نمایید. سپس در سربرگ «عمومی» پایین در قسمت سریال، سریال روی جلد cd یا سریالی که هنگام دانلود برای شما ارسال شده را وارد نمایید.
نکته: سریالی که در این قسمت وارد می کنید، باید 16 حرف باشد، با حروف کوچک و بدون خط تیره باشد.
خطای شماره 14:
این خطا مربوط به زمانی است که تاریخ ارائه خدمات پس از فروش و دریافت به روزرسانی نرم افزار شما طبق قرارداد پایان یافته است. برای این منظور باید اعتبار حساب خود را شارژ نمایید، برای شارژ حساب خود در وب سایت سروسافت از منوی «پشتیبانی» گزینه «خرید اعتبار پشتیبانی» را کلیک نمایید در صفحه باز شده سریال را وارد نموده و روی دکمه ورود کلیک نمایید، پس از وارد شدن به پنل کاربری، روی دکمه خرید اعتبار کلیک نموده و حساب خود را شارژ نمایید، پس از اینکار خودکار سریال شما شارژ می شود و می توانید به روزرسانی ها را دریافت نمایید.
نکته)
معمولا سریال نرم افزار بر روی جلد cd یا هنگام دانلود نرم افزار برای شما ارسال می شود، سریال یک نوشته است که بصورت 4 کلمه می باشد.
برای پیدا نمودن سریال نرم افزار سرو از منوی «تنظیمات» گزینه «تنظیمات یا مدیریت نرم افزار» را کلیک نمایید در قسمت پایین سریال برنامه شما وارد شده است.
خطای شماره 15:
این خطا مربوط به زمانی است که سریال شما مجاز است ولی شناسه دستگاه شما در سامانه ما ثبت نشده است، برای اینکار در وب سایت سروسافت، شناسه دستگاه خود را از منوی «پشتیبانی» گزینه «ثبت درخواست پشتیبانی» برای ما ارسال کنید.
نکته: برای مشاهده شناسه دستگاه خود از منوی «تنظیمات» گزینه «تنظیمات یا مدیریت نرم افزار» را کلیک نمایید در قسمت پایین شناسه دستگاه مشخص است.
خطای شماره 17:
این خطا مربوط به زمانی است که سریال شما مجاز است ولی شناسه دستگاه شما هنوز در سامانه ما ثبت نشده است، بدین منظور در وب سایت سروسافت، شناسه دستگاه خود را از منوی «پشتیبانی» گزینه «ثبت درخواست پشتیبانی» برای ما ارسال کنید.
نکته: برای مشاهده شناسه دستگاه خود از منوی «تنظیمات» گزینه «تنظیمات یا مدیریت نرم افزار» را کلیک نمایید در قسمت پایین شناسه دستگاه مشخص است.