خطای شماره 15 در به روزرسانی نرم افزار سرو

خلاصه
1397/02/23

هنگام به روزرسانی نرم افزار با خطای شماره 15 با متن «شناسه دستگاه شما مجاز نمی باشد.» مواجه شده ام، اشکال کار از کجاست؟

خطای شماره 15 در به روزرسانی نرم افزار سرو

خطای شماره 15 در به روزرسانی نرم افزار سرو
سوال)
 هنگام به روزرسانی نرم افزار با خطای شماره 15 با متن «شناسه دستگاه شما مجاز نمی باشد.» مواجه شده ام، اشکال کار از کجاست؟
پاسخ)
این خطا مربوط به زمانی است که سریال شما مجاز است ولی شناسه دستگاه شما در سامانه ما ثبت نشده است، برای اینکار در وب سایت سروسافت، شناسه دستگاه خود را از منوی «پشتیبانی» گزینه «ثبت درخواست پشتیبانی» برای ما ارسال کنید.
نکته: برای مشاهده شناسه دستگاه خود از منوی «تنظیمات» گزینه «تنظیمات یا مدیریت نرم افزار» را کلیک نمایید در قسمت پایین شناسه دستگاه مشخص است.
   


سایر مقالات آموزشی شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز :