خطای شماره 13 در به روزرسانی نرم افزار سرو

خلاصه
1397/02/23

هنگام به روزرسانی نرم افزار با خطای شماره 13 با متن «مشخصات نرم افزار شما در سیستم ما وجود ندارد و مجاز به دریافت به روزرسانی نمی باشید، اگر برنامه شما مجاز تهیه شده است، لطفا سریال برنامه

خطای شماره 13 در به روزرسانی نرم افزار سرو

خطای شماره 13 در به روزرسانی نرم افزار سرو
سوال)
 هنگام به روزرسانی نرم افزار با خطای شماره 13 با متن «مشخصات نرم افزار شما در سیستم ما وجود ندارد و مجاز به دریافت به روزرسانی نمی باشید، اگر برنامه شما مجاز تهیه شده است، لطفا سریال برنامه خود را برای پشتیبانی ارسال نمایید» مواجه شده ام، اشکال کار از کجاست؟
پاسخ)
این خطا مربوط به زمانی است که یک سریال اشتباهی در نرم افزار وارد شده است، برای رفع این مشکل از منوی «تنظیمات» گزینه «تنظیمات یا مدیریت نرم افزار» را کلیک نمایید. سپس در سربرگ «عمومی» پایین در قسمت سریال، سریال روی جلد cd یا سریالی که هنگام دانلود برای شما ارسال شده را وارد نمایید.
نکته: سریالی که در این قسمت وارد می کنید، باید 16 حرف باشد، با حروف کوچک و بدون خط تیره باشد.
 


سایر مقالات آموزشی شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز :