نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو به روز رسانی شد

خلاصه
1396/08/06

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو در تاریخ 1396/08/06 به نسخه 49 به روزرسانی شد،

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو به روز رسانی شد

 

 

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو در تاریخ 1396/08/06 به نسخه 49 به روزرسانی شد،

 
برخی از اصلاحات و امکانت به روزرسانی شده به شرح زیر می باشد:

* افزودن بخش ثبت اموال و دارایی های نمایشگاه  اتومبیل به منوی حسابداری
* افزودن بخش گزارش اموال در بخش منوی گزارشات
* افزودن دفترچه تلفن پیشرفته به منوی امکانات
* افزودن بخش یادداشت ها به منوی امکانات
* فعال شدن گزینه ماشین حساب
* امکان ثبت مستقیم آگهی  اتومبیل های در نیازمندی ها از طریق برنامه
*افزودن منوی اینترنت به منوی امکانات
* تغییر پیام تغییر وضعیت اتومبیل در بخش جعبه فرمان لیست اتومبیل ها
* افزودن اتومبیل به لیست پس از افزودن اتومبیل در بخش لیست اتومبیل  ها
* تکمیل گزینه نوع اتومبیل پس از انتخاب ماشین در قسمت قولنامه ها
* تغییر فرم انتخاب کدینگ در قسمت تعریف اتومبیل ها
* امکان تعریف عناوین اموال در بخش فرم معرفی هزینه ها
* امکان تعریف پلاک مناطق آزاد در قسمت معرفی قولنامه ها و معرفی اتومبیل
* امکان معرفی مشخصات نمایشگاه و ایجاد صفحه اختصاصی
*امکان معرفی مشخصات کانال، گروه یا ربات نمایشگاه اتومبیل
* افزودن کادرهای تعداد سیلندر، تعداد سرنشین، تعداد محور و تعداد چرخ در قسمت ثبت اتومبیل
* افزودن امکان خروج از کاربر در بخش منوی امکانات
*تغییر فرم انتخاب کدینگ ها در بخش معرفی اشخاص
* افزودن فرم های گزارش اتومبیل ها، درآمد و هزینه با دوبارکلیک
* تغییرات در هسته نرم افزار
*وغیره
به روزرسانی نرم افزار نمایشگاه اتومبیل رایگان است و می توانید آن را از منوی امکانات گزینه به روزرسانی، گزینه به روزرسانی دریافت کنید.     جهت خرید نرم افزار نمایشگاه اتومبیل کلیک کنید