به روز رسانی نسخه چهل و سه یازمندی نت موج

خلاصه
1396/08/05

سایت نیازمندی های آنلاین نت موج به نسخه 43 (چهل و سه) آپدیت شد، برخی از امکانات و اصلاحات انجام شده

به روز رسانی نسخه چهل و سه یازمندی نت موج

به روز رسانی نسخه چهل و سه یازمندی نت موج


سایت نیازمندی های آنلاین نت موج در تاریخ 10/07/1396 به نسخه 43 (چهل و سه) آپدیت شد، برخی از امکانات و اصلاحات انجام شده در سایت ثبت تبلیغات نت موج به شرح زیر می باشد:
• افزودن بخش امورمالی در بخش نرم افزار مدیریتی نت موج
• قراردادن عنوان به روزرسانی آگهی های تبلیغاتی در وب سایت نت موج بصورت دقابقی پیش
• افزودن آرم منقضی شده روی آگهی هایی که تاریخ پایان آنها فرا رسیده
• حذف رقم صفر در قسمت آگهی های تبلیغاتی که قیمت در آنها صفر شده
• اعمال تغییرات در قسمت هسته نیازمندی نت موج