آموزش صدور صورتحساب در برنامه صندوق مکانیزه مشاورین املاک سرو

خلاصه
1396/07/13

آموزش صدور صورتحساب در برنامه صندوق مکانیزه مشاورین املاک سرو » به موضوع هایی از جمله آموزش صدور صورتحساب و اثرات آن بر شغل مشاورین املاک و غیره می پردازد.

آموزش صدور صورتحساب در برنامه صندوق مکانیزه مشاورین املاک سرو

آموزش صدور صورتحساب در برنامه صندوق مکانیزه مشاورین املاک سرو


چکیده
صورتحساب دگرگونی زیادی در عرصه صنف مشاورین املاک ایجاد نموه است. از این رو  این مطلب آموزشی با عنوان «آموزش صدور صورتحساب در برنامه  صندوق مکانیزه مشاورین املاک سرو » به موضوع هایی از جمله آموزش  صدور  صورتحساب  و اثرات آن بر شغل(صنف) مشاورین املاک  و غیره می پردازد. هدف نهایی از این مطلب آموزش  صدور صورتحساب  در نرم افزار  صندوق مکانیزه مشاورین املاک است. در این قسمت خواهید آموخت که به چه صورت با استفاده از برنامه صندوق مکانیزه مشاورین املاک سرو یک صورتحساب را صدور کنید.
مقدمه
در گذشته صدور صورتحساب به شیوه قبلی در صنف مشاورین املاک ایرادات  فراوانی از جمله پیچیده و سخت بودن محاسبه حق کمیسیون(دستمزد مشاور املاک)،پیچیده بودن محاسبه مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور،سخت بودن نگهداری فاکتورهای صادر شده،نیاز به فضای زیاد به منظور نگهداری فاکتورهای چاپ شده،سخت و زمان بر بودن جستجو در بین فاکتورهای صادر شده،خراب شدن و بو گرفتن کاغذ پس از چند وقت و غیره را داشت و همین مشکلات   سبب شد تا سیستم های کامپیوتری با روی کارآمدن، این سیستم دستی را به سیستم مدرن و مکانیزه کامپیوتری تبدیل نمایند. این روزها صورتحساب در شغل مشاورین املاک کاربرد و کارآیی خیلی زیادی پیدا نموده است. و همین کار  دلیل شده تا این مزایای  مفید و کاربردی  در برنامه صندوق مکانیزه مشاورین املاک سرو  گنجانده شود. صدور صورتحساب مزیت های خیلی زیادی از قبیل: ثبت کامپیوتری فاکتور برای مشتریان،بایگانینمودن لیست فاکتورهای مشاور املاک،قابلیت افزودن خودکار مالیات و عوارض فاکتور،امکان حذف، بایگانی صورتحساب های صادر شده و غیره را به همراه دارد. در ادامه این آموزش با نحوه صدور صورتحساب  در برنامه صندوق مکانیزه مشاورین املاک سرو  ساخته شده توسط مهندسی آبان رایان البرز آشنا می شوید.  از این رو ادامه این آموزش را پشت سرهم دنبال نمایید.
آموزش صدور صورتحساب در نرم افزار کاربردی صندوق مکانیزه مشاورین املاک
به منظور صدور   صورتحساب  با استفاده از برنامه صندوق مکانیزه مشاورین املاک سرو  قدم های  زیر را می بایست دنبال کنید. نخست نرم افزار صندوق مکانیزه مشاورین املاک سرو را اجرا کنید (باز نمایید) و پس از اینکار از منوی بالا گزینه «صورتحساب» را کلیک نمایید و سپس گزینه «ایجاد فاکتور»    را با استفاده از ماوس یکبار کلیک کنید پس از اینکار فرم(پنجره) صدور صورتحساب  برای شما باز می شود؛ درون فرم باز شده می توانید اطلاعات و داده های خواسته شده را وارد نرم افزار صندوق مکانیزه مشاورین املاک نمایید. لازم به ذکر است که علاوه بر روش بالا می توانید از روی صفحه کلید کامپیوتر دکمه میانبر 2F را هم فشار دهید. مزایای  صدور صورتحساب در برنامه صندوق مکانیزه مشاورین املاک سرو
ثبت کامپیوتری فاکتور برای مشتریان
بایگانینمودن لیست فاکتورهای مشاور املاک
قابلیت افزودن خودکار مالیات و عوارض فاکتور
امکان حذف، بایگانی صورتحساب های صادر شده
قابلیت جستجو(سرچ) در ریز اطلاعات مشتریان
قابلیت محاسبه خودکار حق کمیسیون املاک 
دکمه های میانبر
2F
برخی از معایب سیستم دستی صدور صورتحساب در مقایسه با سیستم جدید
پیچیده و سخت بودن محاسبه حق کمیسیون(دستمزد مشاور املاک)
پیچیده بودن محاسبه مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور
سخت بودن نگهداری فاکتورهای صادر شده
نیاز به فضای زیاد به منظور نگهداری فاکتورهای چاپ شده
سخت و زمان بر بودن جستجو در بین فاکتورهای صادر شده
خراب شدن و بو گرفتن کاغذ پس از چند وقت 
نتیجه گیری
به طور کلی می توان گفت صدور صورتحساب یکی از ارکان مهم کسب و کارهای مشاورین املاک  می باشد. در سیستم های قبلی  ایرادات زیادی از جمله پیچیده و سخت بودن محاسبه حق کمیسیون(دستمزد مشاور املاک)،پیچیده بودن محاسبه مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور،سخت بودن نگهداری فاکتورهای صادر شده،نیاز به فضای زیاد به منظور نگهداری فاکتورهای چاپ شده،سخت و زمان بر بودن جستجو در بین فاکتورهای صادر شده،خراب شدن و بو گرفتن کاغذ پس از چند وقت 
 وجود داشت و همین سبب شد تا کامپیوترجایگزین سیستم های سنتی شوند.  اگر بخواهیم برخی از مزایای سیستم نوین را نسبت به سیستم سنتی مطرح کنیم می توانیم بگوییم: صورتحساب  دارای مزایای  زیادی از جمله ثبت کامپیوتری فاکتور برای مشتریان،بایگانینمودن لیست فاکتورهای مشاور املاک،قابلیت افزودن خودکار مالیات و عوارض فاکتور،امکان حذف، بایگانی صورتحساب های صادر شده  و غیره می باشد.
 

آموزش,مشاورین,املاک,صدور,صورتحساب,صورتحساب,ثبت,کامپیوتری,فاکتور,برای,مشتریان