مجوز ها

خلاصه
1396/07/09

مجوز ها دریافت مجوز ثبت شرکت ها از سازمان ثبت اسناد کشوری

مجوز ها

مجوز ها دریافت مجوز ثبت شرکت ها از سازمان ثبت اسناد کشوری
دریافت مجوز و لوگوی سازمان دهی از مرکز توسعه رسانه های دیجیتال (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
دریافت مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از سازمان صنایع و معادن کشور
دریافت مجوز نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک کشور
دریافت مجوز نرم افزارها و پروانه انتشار و تکثیر از مرکز توسعه و رسانه های دیجیتال
مجوز فعالیت اقتصادی و تشکیل پرونده در سازمان امورمالیاتی کشور
ثبت و انتشار آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران