چه تکنيک‌هايي براي برنامه نويسي با استفاده از روش‌هاي Machine Learning وجود دارد؟

خلاصه
1402/07/24

برنامه‌نویسی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین (Machine Learning) معمولاً شامل مراحلی است که از تجزیه و تحلیل داده‌ها تا طراحی، آموزش مدل‌ها و ارزیابی آنها می‌پردازد. در زیر تعدادی از تکنیک‌های مهم برنامه‌نویسی با استفاده از یادگیری ماشین آورده شده‌اند:

چه تکنيک‌هايي براي برنامه نويسي با استفاده از روش‌هاي Machine Learning وجود دارد؟

 چه تکنيک‌هايي براي برنامه نويسي با استفاده از روش‌هاي Machine Learning وجود دارد؟ برنامه‌نویسی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین (Machine Learning) معمولاً شامل مراحلی است که از تجزیه و تحلیل داده‌ها تا طراحی، آموزش مدل‌ها و ارزیابی آنها می‌پردازد. در زیر تعدادی از تکنیک‌های مهم برنامه‌نویسی با استفاده از یادگیری ماشین آورده شده‌اند: پیش‌پردازش داده‌ها (Data Preprocessing): تمیز کردن داده‌ها، اصلاح و جلوگیری از داده‌های اشتباه یا افترا.
انجام مرحله‌هایی نظیر نرمال‌سازی داده‌ها، تبدیل داده‌های غیرعددی به داده‌های عددی (انکدینگ)، پر کردن مقادیر گم‌شده (imputation) و حذف داده‌های تکراری.
انتخاب ویژگی‌ها (Feature Selection): انتخاب ویژگی‌های مهم و معنی‌دار از داده‌ها برای آموزش مدل‌های یادگیری ماشین.
استفاده از روش‌هایی نظیر اطلاعات متقابل (Mutual Information) و انتخاب ویژگی‌های مبتنی بر مدل (Model-Based Feature Selection).
ساخت مدل (Model Building): انتخاب و طراحی مدل‌های یادگیری ماشین مناسب برای مسئله مورد نظر، نظیر درخت تصمیم (Decision Trees)، شبکه‌های عصبی (Neural Networks)، مدل‌های ماشین‌های بردار پشتیبان (SVM) و غیره.
اعمال تکنیک‌های بهینه‌سازی برای تنظیم پارامترها و یادگیری مدل بهینه.
آموزش مدل (Model Training): استفاده از داده‌های آموزش برای ترین و تنظیم مدل.
استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای یادگیری پارامترها و ساختار مدل.
ارزیابی مدل (Model Evaluation): ارزیابی عملکرد مدل با استفاده از معیارهایی نظیر دقت (Accuracy)، بازیابی (Recall)، دقت (Precision)، ماتریس درهم‌ریختگی (Confusion Matrix) و منحنی‌های ROC و PR.
انجام اعتبارسنجی متقابل (Cross-validation) برای اطمینان از عملکرد مدل.
افزایش کارایی مدل (Model Optimization): بهبود عملکرد مدل با استفاده از تکنیک‌هایی نظیر بهینه‌سازی پارامترها (Hyperparameter Tuning)، افزایش مقیاس داده‌ها (Scaling), و افزودن ویژگی‌های جدید.
پیاده‌سازی و اجرای مدل (Model Deployment): پیاده‌سازی مدل به شکل یک سیستم عملی که بتواند ورودی‌ها را پردازش کرده و پیش‌بینی‌ها را ارائه دهد.
این مدل می‌تواند به صورت آنلاین درخواست‌ها را پردازش کرده و یا در نرم‌افزارها و سیستم‌های دیگر جایگذاری شود.
این تکنیک‌ها تنها چند مثال از مراحل و تکنیک‌های استفاده از یادگیری ماشین در برنامه‌نویسی هستند. همچنین، در هر مرحله ممکن است از الگوریتم‌ها و تکنیک‌های مختلف یادگیری ماشین استفاده شود بسته به نوع مسئله و داده‌های موجود.


سایر مقالات آموزشی شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز :