معنای Statement در زبان های برنامه نویسی چیست

خلاصه
1398/08/12

اگر به کار برنامه نویسی مشغول باشید احتمال زیاد کلمه Statement را بارها شنیده اید. معنای Statement تقریبا در بیشتر زبان های برنامه نویسی یکسان می باشد. در این مقاله می خواهیم ماهیت، مفهوم و مهنی کلمه Statement را در زبان های برنامه نویسی شرح دهیم. پس ادامه این مقاله را دنبال نمایید.

معنای Statement در زبان های برنامه نویسی چیست

مقدمه
اگر به کار برنامه نویسی مشغول باشید احتمال زیاد کلمه Statement را بارها شنیده اید. معنای Statement تقریبا در بیشتر زبان های برنامه نویسی یکسان می باشد. در این مقاله می خواهیم ماهیت، مفهوم و مهنی کلمه Statement را در زبان های برنامه نویسی شرح دهیم. پس ادامه این مقاله را دنبال نمایید.
معنای Statement بصورت عمومی چیست؟
در زبان فارسی معنای کلمه Statement  به معانی بیانیه، اعلامیه، شرح،بیان، توضیح و غیره می باشد. در زبان های برنامه نویسی این کلمه معنای مشابهی دارد.
معنای Statement در زبان های برنامه نویسی چیست
یک برنامه کامپیوتری لیستی از دستورالعمل ها است که توسط یک کامپیوتر اجرا می شوند. در زبان های برنامه نویسی به این دستورالعمل ها statement گفته می شود. برنامه های نوشته شده توسط زبان هایی همچون سی شارپ، ویژوال بیسیک دات نت، پی اچ پی و غیره لیستی از statement های برنامه نویسی شده. بجای کلمه statement می توانیم بگوییم لیستی از بیانیه های برنامه نویسی شده.
مثال: برنامه ی نوشته شده زیر را در نظر بگیرید:


var x, y, z;    // Statement 1
x = 5;          // Statement 2
y = 6;          // Statement 3
z = x + y;      // Statement 4
در برنامه بالا هر خط یک statement می باشد.
محتویات Statement ها در زبان های برنامه نویسی
معمولا Statement ها یا همان بیانیه ها ترکیبی از مقادیر، عملگرها، کلمات کلیدی، توضیحات و غیره می باشند.