تفاوت آرگومان با پارامتر چیست

خلاصه
1398/08/11

امروزه اکثر برنامه نویسان مبتدی دو تا اصلاح آرگومان و پارامتر را اشتباه می گیرند. در زندگی روزمره هم ما اصلاح پارامتر را زیاد شنیده ایم. در این مطلب می خواهیم پارامتر و آرگومان را معرفی کنیم و سپس تفاوت هر یک از آنها را با هم شرح دهیم

تفاوت آرگومان با پارامتر چیست

تفاوت آرگومان با پارامتر چیست؟
مقدمه
امروزه اکثر برنامه نویسان مبتدی دو تا اصلاح آرگومان و پارامتر را اشتباه می گیرند. در زندگی روزمره هم ما اصلاح پارامتر را زیاد شنیده ایم. در این مطلب می خواهیم پارامتر و آرگومان را معرفی کنیم و سپس تفاوت هر یک از آنها را با هم شرح دهیم. لطفا برای مطالعه فرق بین آرگومان و پارامتر در برنامه نویسی ادامه این مطلب را دنبال کنید.
پارامتر چیست؟
پارامتر که در انگیسی بصورت parameter نوشته می شود در فارسی پارامتر خوانده می شود، در اصل متغیرهایی است که می خواهیم صدا زنندگان توابع بتوانند با استفاده از آن ها مقادیر را به بلاک برنامه نویسی تابع ارسال کنند. پس به متغیرهایی که در بدنه تعریف تابع مشخص می کنیم در اصطلاح برنامه نویسی پارامتر گفته می شود. برای مثال
Function myfun(p1 , p2 , p3)
{
}
پس در اینجا سه پارامتر p1، p2 و p3 پارامترهای تابع myfun هستند. پارامترهای توابع هم انواع مختلفی دارند که در این مطلب از شرح آنها پرهیز می کنیم.
آرگومان چیست؟
آرگومان که در انگیسی بصورت  argument نوشته می شود و در فارسی آرگومان خوانده می شود در اصل مقادیری هستند که صدا زننده توابع آنها را به تابع میفرستد. آرگومان های ارسالی به یک تابع بسته به تعریف پارامترها می باشد.
برای مثال اگر بخواهیم آرگومان به  تابع بالا بفرستیم باید بصورت زیر عمل کنیم:
Myfun(arg1 , arg2 , arg3)
پس مقادیری که به تابع ارسال می کنیم(طبق قوانین پارامترهای تعریف شده) آرگومان نامیده می شود. تفاوت بین پارامتر و آرگومان
تفاوت اصلی آرگومان و تابع این است که پارامتر متغیرهایی هستند که هنگام تعریف تابع مشخص می شوند و از طرفی پارامترها مشخص می کنند که صدا زننده تابع چه مقدار و به چه نحوی می تواند آرگومان ها را به بدنه تابع بفرستد. ولی آرگومان ها مقادیری هستند که صدا زنندگان توابع آنها را هنگام صدا زدن تابع به تابع ارسال می کنند.