گزارش به روزرسانی نسخه 9 سامانه سروسافت

خلاصه
1396/11/20

سامانه سروسافت در تاریخ 1396/11/20 به نسخه 9 به روزرسانی شد، برخی از امکانات اضافه و اصلاح شده به شرح زیر می باشد

گزارش به روزرسانی نسخه 9 سامانه سروسافت

گزارش به روزرسانی نسخه 9 سامانه سروسافت
سامانه سروسافت در تاریخ 1396/11/20 به نسخه 9 به روزرسانی شد، برخی از امکانات اضافه و اصلاح شده به شرح زیر می باشد:
* افزودن فرم ارسال پیام یا تیکت
* قابلیت پیگیری یا رهگیری پیام ها و درخواست های خرید، پشتیبانی و غیره
* امکان پیگیری پیام ها از طریق ایمیل
* ارسال خلاصه اطلاعات پیام به ایمیل
* تغییرات در هسته سامانه سرو
* تغییرات در برخی امکان سامانه سرو
* و غیره


سایر مقالات آموزشی شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز :