گزارش به روزرسانی نسخه 49 نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو

خلاصه
1396/10/30

نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو در تاریخ 1396/10/30 به نسخه 49 به روز رسانی شد امکانات اضافه و اصلاح شده به این نسخه عبارتند از آخرین تغییرات تی تی ام اس 96

گزارش به روزرسانی نسخه 49 نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو

گزارش به روزرسانی نسخه 49 نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو در تاریخ 1396/10/30 به نسخه 49 به روز رسانی شد امکانات اضافه و اصلاح شده به این نسخه عبارتند از:
* سازگاری با نسخه جدید نرم افزار دارایی (دی 1396)
* افزودن نمودار مقایسه ای درآمد و هزینه در منوی گزارشات نمودار
* افزودن امکان ثبت تجمیعی هزینه برای معاملات کوچک
* درج شناسه ثبت نام صندوق و شناسه یکتا در معرض دید
* امکان ثبت شناسه یکتا در نرم افزار و چاپ برگه ثبت مشخصات صندوق
* راهنمای داخلی جهت ثبت صندوق و دریافت شناسه یکتا و ثبت در نرم افزار
* امکان صدور پیش فاکتور
* تغییر در منوی محاسبه کمیسیون
* تغییرات در هسته و غیره
این به روزرسانی رایگان است و می توانید از منوی امکانات، به روزرسانی و سپس گزینه به روزرسانی را کلیک نمایید.