نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو اتوگالری به نسخه پنجاه به روز شد

خلاصه
1396/10/09

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو اتوگالری در تاریخ 1396/10/08 به نسخه 50 به روزرسانی شد،

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو اتوگالری به نسخه پنجاه به روز شد

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو اتوگالری در تاریخ 1396/10/08 به نسخه 50 به روزرسانی شد، برخی از اصلاحات و امکانت به روزرسانی شده به شرح زیر می باشد:
* افزودن ابزار محاسبه کمیسیون در منوی امکانات
* امکان صدور پیش فاکتور در ابزار محاسبه کمیسیون
* افزودن گزینه پشیمان کرد و هزینه انتقال سند در بخش قولنامه
* قابلیت مجزا سازی پلاک های مناطق آزاد و عادی
* افزودن امکان مشاهده جزییات سندها در منوی حسابداری
* تغییر فرم مشاهده جزییات درآمد و هزینه
* قابلیت چاپ لیست گروهی قولنامه ها
* امکان چاپ تکی قولنامه ها
* افزودن نمودار درآمد بصورت ماهانه در منوی گزارشات
* افزودن نمودار هزینه در منوی گزارشات
* افزودن نمودار دایره ای، خطی و غیره در منوی گزارشات
* وغیره
این به روزرسانی رایگان است و می توانید آن را از منوی امکانات گزینه به روزرسانی، گزینه به روزرسانی دریافت کنید.   برای خرید نرم افزار نمایشگاه اتومبیل اینجا کلیک کنید