نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو به نسخه چل و پنج به روزرسانی شد

خلاصه
1396/09/12

نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو در تاریخ 1396/08/16 به نسخه 45 به روزرسانی شد،

نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو به نسخه چل و پنج به روزرسانی شد

نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو در تاریخ 1396/08/16 به نسخه 45 به روزرسانی شد،

برخی از اصلاحات و امکانت به روزرسانی شده به شرح زیر می باشد:
* تغییر جزیی در فرم ثبت فاکتور
* افزودن قسمت آموزش به منوی امکانات برنامه
* افزودن بخش اینترنت جهت دسترسی سریع به سایت های ضروری در منوی امکانات
* افزودن آموزش تصویری ساخت صورتحساب، و ویرایش آن
* افزودن آموزش تصویری و گام به گام ثبت هزینه های نمایشگاه و ویرایش و مدیریت هزینه ها
* افزودن آموزش تصویری ثبت هزینه در نمایشگاه و ویرایش هزینه ها
* تغییرات در فرم لیست هزینه ها
* افزودن آموزش گام به گام تهیه گزارش صورت معاملات
* افزودن آموزش و نحوه تهیه گزارش هزینه ها
* افزودن آموزش تسیلیم اظهارنامه ارزش افزوده
* افزودن آموزش قراردادن رمز عبور(پسورد) روی برنامه و بستن سال مالی
* محدود نمودن برخی از فیلدها جهت جلوگیری از بروز خطا
* امکان ارسال لیست هزینه ها به صورت معاملات فصلی
* افزودن آموزش تصویری درون برنامه ای چاپ لیست صورت معاملات و تایید نهایی اطلاعات
* امکان ثبت رایگان آگهی
* قابلیت ثبت و معرفی بنگاه در بانک مشاغل
* قابلیت ثبت و معرفی گروه و کانال تلگرامی
* قابلیت اجرای برنامه پشتیبانی از طریق برنامه
* افزودن منوی تهیه گزارش هزینه ها بصورت فصلی در قسمت منوی گزارشات
* افزودن سریال قولنامه و امکان چاپ در فاکتورها
* امکان افزودن سال های مالی قبل از 96
* امکان ثبت فاکتورهای های قبل از 96
* تغییر در هسته فرم ثبت هزینه
* تغییرات در هسته فرم تهیه گزارش صورت معاملات
* نام گذاری خودکار فایل های تی تی ام اس
* و غیره
این به روز رسانی را  کاربران می توانند دریافت کنند که نسخه 40 به بالا را داشته باشند، به منظور دریافت این به روز رسانی رایگان از منوی امکانات گزینه به روز رسانی را کلیک نمایید