دانلود نرم افزارهای خیریه

در این صفحه می توانید لیست نرم افزارهای مخصوص خیریه را بصورت فوری دانلود کنید،برای مشاهده رایگان بودن نرم افزار روی دکمه جزییات بیشتر کلیک نمایید. اگر به دنبال نرم فزار موسسه خیریه خوب ویژه موسسات می گردید می توانید ریز محصولات نرم افزاری ویژه اینکار در لیست پایین نشان داده می شود.

نمایشعنوان محصولتاریخ ثبت
جزییات بیشتردانلود نمودار کلاس موسسه خیریه1401/09/26
جزییات بیشتردانلود نمودار کلاس خیریه1401/09/26
جزییات بیشتردانلود نمودار یوزکیس یا موردکاربرد موسسه خیریه با ویژوال پارادایم1401/09/07
جزییات بیشتردانلود نمودار یوزکیس یا موردکاربرد خیریه با ویژوال پارادایم1401/09/07
جزییات بیشتردانلود نمودارهای یوزکیس یا موردکاربرد موسسه خیریه با رشنال رز1401/09/07
جزییات بیشتردانلود نمودارهای یوزکیس یا موردکاربرد خیریه با رشنال رز1401/09/06
جزییات بیشتردانلود نمودار توالی موسسه خیریه1401/03/07
جزییات بیشتردانلود نمودار توالی خیریه1401/03/07
جزییات بیشتردانلود نمودار اکتیویتی یا فعالیت موسسه خیریه با رشنال رز1401/03/07
جزییات بیشتردانلود نمودار اکتیویتی یا فعالیت خیریه با رشنال رز1401/03/07
جزییات بیشتردانلود پروژه سناریو توصیف یوزکیس های سیستم موسسه خیریه1401/02/02
جزییات بیشتردانلود پروژه سناریو توصیف یوزکیس های سیستم خیریه1401/02/02
جزییات بیشتردانلود سناریو پایگاه داده موسسه خیریه1401/01/22
جزییات بیشتردانلود سناریو پایگاه داده خیریه1401/01/22
جزییات بیشتردانلود نمودار دی اف دی درمانگاه خیریه سطح صفر تا دو1400/08/19
جزییات بیشتردانلود نمودار dfd سطح یک درمانگاه خیریه با پاور دیزاینر پروژه دی اف دی1400/08/19
جزییات بیشتردانلود نمودار دی اف دی درمانگاه خیریه نمودار زمینه ای یا کانتکس دیاگرام با پاوردیزاینر1400/08/18
جزییات بیشتردانلود نمودار دی اف دی خیریه سطح صفر تا دو1400/02/25
جزییات بیشتردانلود نمودار dfd سطح یک خیریه با پاور دیزاینر پروژه دی اف دی1400/02/22
جزییات بیشتردانلود نمودار dfd خیریه نمودار زمینه ای یا کانتکس دیاگرام با پاوردیزاینر1400/02/21
12