فروشگاه پروژه مقاله و کدآماده پروژه پاسکال

نمایشعنوان محصولتاریخ ثبت
جزییات بیشتردانلود کد نمایش کارمند با بیشترین حقوق با زبان پاسکال1397/01/04
جزییات بیشتردانلود کد محاسبه زاویه سینوس با زبان پاسکال1397/01/04
جزییات بیشتردانلود تعداد اعداد پخش پذیر به 7 با زبان پاسکال1397/01/04
جزییات بیشتردانلود کد محاسبه توان با زبان برنامه نویسی پاسکال1397/01/02
جزییات بیشتردانلود کد محاسبه فاکتوریل n عدد با زبان برنامه نویسی پاسکال1397/01/02
جزییات بیشتردانلود کد تشخیص عدد مثبث و منفی با زبان برنامه نویسی پاسکال1397/01/02
جزییات بیشتردانلود کد محاسبه مساحت دایره با زبان برنامه نویسی پاسکال1397/01/02
جزییات بیشتردانلود کد جمع n عدد باهم از صفر تا n با زبان برنامه نویسی پاسکال1397/01/02
جزییات بیشتردانلود کد تبدیل دما از فارنهایت به سلسیوس با زبان برنامه نویسی پاسکال1397/01/02
جزییات بیشتردانلود کد چهار عمل اصلی با زبان برنامه نویسی پاسکال1397/01/02
جزییات بیشتردانلود کد پیدا کردن تعداد اعداد اول و فیبوناچی در زبان پاسکال1396/12/29
جزییات بیشتردانلود کد نوشتن تاریخ شمسی به صورت حروفی در زبان پاسکال1396/12/29
جزییات بیشتردانلود کد پیدا نمودن تعداد اعداد اول با زبان برنامه نویسی پاسکال1396/12/28
جزییات بیشتردانلود کد تبدیل عدد مبنای ده به مبنای دودویی با زبان برنامه نویسی پاسکال1396/12/28
جزییات بیشتردانلود کد تبدیل عدد مبنای دو به مبنای ده با زبان برنامه نویسی پاسکال1396/12/28
جزییات بیشتردانلود کد رسم مثلث با اعداد با زبان برنامه نویسی پاسکال1396/12/28
جزییات بیشتردانلود کد چاپ مثلث خیام بصورت چهارگوش با زبان پاسکال1396/12/28
جزییات بیشتردانلود کد مغلوب عدد با زبان پاسکال1396/12/27
جزییات بیشتردانلود کد چاپ جدول ضرب ده در ده با زبان پاسکال1396/12/27
جزییات بیشتردانلود کد محاسبه ب میم میم یا بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک با زبان پاسکال1396/12/27