خرید اعتبار پشتیبانی

راهنما

به منظور خرید شارژ اعتبار پشتیبانی می توانید از این قسمت اقدام نمایید.

برای خرید اعتبار پشتیبانی، سریال خود را(با خط تیره) وارد نموده و سپس کلمه 4 رقمی آبی رنگ را در زیر قسمت کدامنیتی وارد نمایید و در نهایت روی دکمه ورود کلیک نمایید.

لازم به ذکر است، پس از خرید نرم افزار، یک سریال به شما اختصاص داده می شود که از 16 رقم تشکیل شده و شامل عدد و حروف است.

همچنین می توانید سوال خود را در بخش سوالات متداول پیدا کنید.